Sanna Zetterbergs
Minnesfond

Stiftelsen Sanna Zetterbergs Minnesfond skall ha som specifikt ändamål att motverka uppkomsten av våldshandlingar till följd av socialt utanförskap.

Stiftelsen skall, i enlighet med beslut av styrelsen, kunna stödja insatser för att motverka att barn och unga utsätts för våld.

Stiftelsen Sanna Zetterbergs Minnesfond bildades i Stockholm i augusti 2008.

Styrelsen för Sanna Zetterbergs Minnesfond är en ideellt arbetande styrelse bestående av Karl Zetterberg och Åsa Palmqvist (Sannas föräldrar) samt två personer boende Paris.

Stiftelsens medel skall delas ut efter ansökan.

Bankkontot tillhörande stiftelsen avslutades i juni 2022. Inga medel återstår. 

Boken säljs till förmån för minnesfonden.
Se även under aktuellt.
Här hittar du Sannas bok

Din iver av kärlek
Virvlar väl än
I din själ
Som upp i himmelen är
- Sanna, 7 år